Three months in Germany: EVS experience 2016

I am Hasmik Hakobyan from Armenia and I began my EVS in February 2016. It will last until January 2017. So far, EVS has been three months of service with lots of new experiences, challenges, and of course happy moments.

My first contact with German people took place at the airport TXL and I was positively surprised about the kind and welcoming behavior of German people. The first lesson I learned from the trip to Germany was to ‘’Pack light’’. I like my room in Frankfurt and the flatmates who are welcoming and English speaking. I work in the office of pewobe with very kind and welcoming people. I like the office environment, people, and the view from the windows. The city of Frankfurt is very close to Slubice, a small Polish city. I can experience totally different cultures in a 10 minute-walk from the office.

Hasmik Hakobyan

The first few days I was trying to integrate in the social life and there were many challenges which I still try to overcome. The first challenging experience was the communication with German people. Almost nobody speaks English and I felt helpless for the first time in my life. Thus, I learned that the most important thing I is to learn the language. Also I experienced some other social behaviors that are new for me but I am getting used to them.

I went to an ‘’On arrival training’’. There, I met other volunteers and learned more about the rules of EVS. It was a very good experience; we could share our experiences with other volunteers and helped each other. I also took part in the JULEICA leadership project and learned a lot regarding the role of a leader in projects. That was a very useful experience. We met other participants from other locations and exchanged experiences and thoughts as well.

Lately we hosted 4 interns from Poland who helped us prepare projects for our “Europatag” and “Kindertag” . It was very nice to work in an international team and develop common projects. Also I leaned a lot regarding project proposal development and I think soon we will submit several project proposals which I would like to develop. In addition, we had a meeting for Sommercamp preparation and I got an idea on how to prepare a project and I would like to work on it.

Months full of creative work lie ahead and I hope to be productive in learning the language and preparing project proposals for further accomplishment.

Poszukiwani uczestnicy „od zaraz“

Razem osiągnąć więcej – to motto może być łączone z pracą polsko-niemieckiej grupy Kompetenzteam. Wspólnie, polska i niemiecka młodzież ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą organizuje wiele międzynarodowych projektów.  Zakres tematyki spotkań rozciąga się od demokracji i polityki do rozważań na temat młodzieży w Europie. Nasz team poszukuje uczestników – współbojowników –  do dwóch projektów, które odbędą się na jesieni na ośrodku wypoczynkowym EuroCamp nad jeziorem Helenesee.

Od 30 września do 6 października odbędzie się projekt o nazwie „City Twins Youth Camp”, na którym 60 uczestników z siedmiu krajów będą rozważać na temat aktywności młodzieży na terenie przygranicznym. Młodzież pochodzi z miast przygranicznych, mianowicie ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Obóz służy wymianie, wzajemnym poznaniu się oraz znalezieniu pomysłów na następną międzynarodową współpracę w rejonie przygranicznym. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby między 16 a 26 rokiem życia, które pochodzą z Frankfurtu nad Odrą i które są chętne do zebrania nowych doświadczeń w tej międzynarodowej grupie.

W drugim tygodniu ferii jesiennych odbędzie się projekt o nazwie „Youth Leadership – Competences for Active Youth Participation“. Youth Leadership jest konceptem pochodzącym z języka angielskiego, który w bardzo efektywny sposób umożliwia aktywne uczestnictwo młodzieży. Aby z powodzeniem udzielać się w swoim otoczeniu i w społeczeństwie potrzebne są szczególne umiejętności. Te właśnie będą opracowywane podczas międzynarodowego projektu, na którym spotkają się uczestnicy z 5 krajów. W tym programie, zapraszamy głównie młodych ludzi, którzy są gotowi podejmować ważne dla młodzieży i jej otoczenia decyzje, ale także wszystkie inne zainteresowane osoby, które mają swoje własne pomysły na zaangażowanie społeczności, ale nadal potrzebują odpowiednich umiejętności, aby je realizować. Do udziału w projekcie zaproszone są zainteresowane osoby między 15 a 25 rokiem życia.

Językiem, którym uczestnicy obu projektów będą się posługiwać jest, ze względu na międzynarodowość spotkań, język angielski. Istnieje również możliwość zgłoszenia się na w/w bezpłatne dla uczestników projekty z niewielkim wyprzedzeniem. Wystarczy wysłać krótkiego E-Maila na adres pewobe@ewetel.net lub zadzwonić pod numer 0335 531 294 i podać swoje dane (imię, nazwisko, wiek i kontakt)

Kurzfristig Teilnehmer gesucht

Gemeinsam mehr erreichen – das könnte als Motto des deutsch-polnischen Kompetenzteams gewertet werden. Gemeinsam organisieren polnische und deutsche Jugendliche aus Frankfurt und Słubice internationale Projekte. Die Themen reichen dabei von Demokatie und Politik bis zu Jugend in Europa. Für zwei Projekte in den Herbstferien, die beide im EuroCamp am Helenesee stattfinden, sucht das Team noch Mitstreiter.

Im City Twins Youth Camp werden vom 30. September bis 6. Oktober 60 Jugendliche aus 7 Ländern sich mit dem Thema Jugendbeteiligung in einer Grenzstadt auseinander setzen. Die Jugendlichen kommen alle aus Grenzstädten, ähnlich wie Frankfurt und Słubice. Dieses Camp dient dem Austausch, dem gegenseitigen Kennenlernen und der Ideenfindung für weitere internationale Kooperationen im Grenzgebiet. Wer zwischen 16 und 26 Jahre ist, aus Frankfurt kommt und gern in der internationalen Gruppe neue Erfahrungen sammeln möchte, ist in dem Camp willkommen.

Logo

In der zweiten Woche der Herbstferien heißt das Thema „Youth Leadership – Competences for Active Youth Participation“. Youth Leadership ist ein Konzept aus dem englischsprachigen Raum, das die Beteiligung von Jugendlichen sehr effektiv ermöglicht. Der Hintergrund: Um sich erfolgreich in seiner Umgebung und der Gesellschaft zu beteiligen braucht man bestimmte Kompetenzen. Diese sollen während dieser internationalen Begegnung zwischen 5 Ländern erarbeitet werden. Zu diesem Programm sind vorwiegen junge Entscheidungsträger einladen, aber auch alle anderen Interessierten, die eine eigene Idee für soziales Engagement haben, aber noch die richtigen Kompetenzen brauchen, diese umzusetzen. Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25. Die Arbeitssprache in beiden Begegnungen wird auf Grund der Internationalität Englisch sein.

Auch kurzfristig ist eine Anmeldung zu den für die Teilnehmer kostenfreien Jugendbegegnungen möglich. Eine kurze E-Mail an pewobe@ewetel.net oder an Anruf unter Telefon 0335 531 294, bei dem Name, Alter und Kontakt hinterlassen werden, reicht aus.